OSIEDLE SITOWIE

Stowarzyszenie „Prometeusz” w ramach projektu „Osiedle Sitowie” zapewnia hostelowe miejsca czasowego pobytu dla 8 bezdomnych matek z dziećmi a także pracownię ogrodniczo - porządkową. Zadanie jest realizowane w budynku przy ul. Sitowie 47

Mieszkanie treningowe to innowacyjna metoda, która umożliwia wzmacnianie, utrwalanie i monitorowanie postępów w nabywaniu przez jednostkę zachowań i nawyków niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz zwiększa prawdopodobieństwo trwałego powrotu do życia w społeczeństwie, jak również integrację ze środowiskiem rodzinnym i zawodowym. Pozwala także zredukować lęk psychologiczny przed samodzielną egzystencją, wzbudzić poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad swoim życiem, nabyć umiejętność gospodarowania budżetem domowym, planowania, organizowania czasu sobie i dzieciom, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a przede wszystkim wzmacnia jednostkę w procesie wychodzenia z bezdomności i całkowitego usamodzielnienia się.

Pokaż co lubisz!

Facebook:
Twitter:
Google+:
Nasza Klasa:
Zamknij [X]

Wybierz formę przekazu darowizny

PayPal

Przelew Bankowy

Millennium
NRB: 86 1160 2202 0000 0000 3621 1587

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”
ul. Sucharskiego 1
80 – 601 Gdańsk

Zamknij [X]
bg