Realizowane Projekty

 

2004 – 2017r

 • Lipiec 2017– Grudzień 2017 r - „Zabezpieczenie miejsc interwencyjnych dla kobiet-Edycja V”
 • Lipiec 2017– Grudzień 2017 r - „Zabezpieczenie miejsc interwencyjnych dla matek z dziećmi”
 • Styczeń 2017 – Grudzień 2017r - „Hostel Osiedle Sitowie” -Urząd Miasta Gdańsk
 • Styczeń 2016 – Grudzień 2016r - „Hostel Osiedle Sitowie” -Urząd Miasta Gdańsk
 • Czerwiec 2016 – Grudzień 2016 - „Zabezpieczenie miejsc interwencyjnych dla kobiet - Edycja IV”
 • Marzec 2015 – Grudzień 2015 - „Żyć lepiej” - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Aktywizacja Społeczna Osób Starszych
 • Maj 2015 - Grudzień 2015 - „Wsparcie kobiet współuzależnionych i ofiar przemocy” -Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Lipiec 2015 – Grudzień 2015r - „Zabezpieczenie miejsc interwencyjnych dla kobiet - edycja III” - Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Styczeń 2015 – Grudzień 2015r - „Hostel Osiedle Sitowie” -Urząd Miasta Gdańsk
 • Styczeń 2015r – Grudzień 2017r - „Schronisko i noclegownia dla bezdomnych kobiet” - Urząd Miasta Gdańsk
 • Wrzesień 2015r – Grudzień 2015r - “Życie na nowo – Jak nie wrócić do bezdomności” - Narodowy Bank Polski
 • Lipiec 2014 – grudzień 2014 - „Zabezpieczenie miejsc interwencyjnych dla kobiet edycja II” – Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Maj 2014 – grudzień 2014 - „Dlaczego ja” - Urząd Miasta Gdańsk
 • Maj 2014 – grudzień 2014 - „Rodzina Wolna od przemocy” - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Styczeń 2014 - grudzień 2014- „Osiedle Sitowie” - Urząd Miasta Gdańsk we współpracy z MOPR w Gdańsku
 • Listopad 2013 - grudzień 2013 - „Można inaczej” - Urząd Miasta Gdańsk
 • Czerwiec 2013 - grudzień 2013 - „Zabezpieczenie miejsc interwencyjnych dla kobiet” - Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Maj 2013 - listopad 2013 - „Rodzina wolna od przemocy” - Urząd Marszałkowski w Gdańsku
 • Styczeń 2013 - grudzień 2013 - „Osiedle Sitowie” - Urząd Miasta Gdańsk we współpracy z MOPR w Gdańsku
 • Sierpień 2012 - Sierpień 2013 - „Bezdomność do widzenia - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
 • Czerwiec 2012 - grudzień 2012 - „Nie jesteś sam” - Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Marzec 2012 - grudzień 2012 - „Budujemy bezpieczną rodzinę” - Urząd Miasta Gdańsk
 • Styczeń 2012 - grudzień 2012 - „Osiedle Sitowie” - Urząd Miasta Gdańsk we współpracy z MOPR w Gdańsku
 • Czerwiec 2011 - grudzień 2011 - „Razem dla Siebie” - Urząd Miasta Gdańsk
 • Maj 2011 - grudzień 2011 - „Podaj Dłoń” - Urząd Miasta Gdańsk
 • Czerwiec 2011 - listopad 2011 - „Systematycznie do Celu” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem MOPS Gdańsk
 • Czerwiec 2010 - grudzień 2010 - „Systematycznie do Celu” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem MOPS Gdańsk
 • Czerwiec 2010 - listopad 2010 - Szansa na lepsze jutro - projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym za pośrednictwem Ministerstwa
 • Styczeń 2010 - grudzień 2010 - „Jesteśmy Niepowtarzalni” - Urząd Miasta
 • Styczeń 2010 - październik 2010 - Schronisko dla bezdomnych kobiet i dzieci - Urząd Miasta w Gdańsku
 • Listopad 2009 - grudzień 2009 - „ Nasz powrót do Społeczności” - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Październik 2009 - grudzień 2009 - „Nasz powrót do Społeczności – bez pominięcia z prawem do godnego życia” - Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Październik 2009 - grudzień 2009 - „ Nasz powrót do Społeczności” - Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Sierpień 2009 - grudzień 2009 - „Jesteśmy Niepowtarzalni”
 • Sierpień 2009 - października 2009 - „Słoneczne Wakacje”
 • Styczeń 2009 - Grudzień 2009 - Klub Integracji Społecznej SOS Edycja II - Urząd Miasta
 • Styczeń 2009 - grudzień 2009 - Schronisko dla bezdomnych kobiet i dzieci - Urząd Miasta w Gdańsku
 • Styczeń 2008 - grudzień 2008 - Schronisko dla bezdomnych kobiet i dzieci - Urząd Miasta w Gdańsku
 • Styczeń 2008 - grudzień 2008 - Klub Integracji Społecznej SOS- Urząd Miasta
 • Styczeń 2007 - grudzień 2007 - „ Zapewnienie poradnictwa prawnego z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego etc” - Urząd Miasta w Gdańsku
 • Styczeń 2007 - grudzień 2007 - „ Interdyscyplinarny system pomocy dla osób uzależnionych , ofiar przemocy i ich rodzin - Urząd Miasta w Gdańsku
 • Styczeń 2007 - grudzień 2007 - „ Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w celu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz opuszczających zakłady karne” – Urząd Miasta w Gdańsku
 • Grudzień 2006 - Powrót osób bezdomnych do społeczności – Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Czerwiec 2006 - październik 2006 – „Lato 2006” WBK Bank Zachodni – Poznań
 • Luty 2006 – grudzień 2006 - „Klub Integracji Społecznej” MOPS w Gdańsku
 • Luty 2006 – marzec 2006 – „Schronisko – Mój Dom – Mój Azyl” - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie
 • Grudzień 2005 – „Klub Integracji Społecznej dla bezdomnych kobiet oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – Urząd Miejski w Gdańsku, MOPS w Gdańsku
 • Maj 2005 – październik 2005 – „Pracownia krawiecka dla bezdomnych kobiet” – Urząd Marszałkowski w Gdańsku
 • Maj 2005 – październik 2005 – „Klub Integracji Społecznej jako jedna z form zatrudnienia socjalnego” – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Warszawa
 • Maj 2005 – październik 2005 – „Punkt Informacyjno-Konsultacyjny” - Urząd Miejski w Gdańsku
 • Maj 2005 – październik 2005 – „Profilaktyka pracy z młodzieżą” - Urząd Miejski w Gdańsku
 • Maj 2005 – październik 2005 – „Aktywizacja ludzi starszych” – Urząd Miejski w Gdańsku
 • Styczeń 2005 – grudzień 2005 – „Noclegownia dla bezdomnych kobiet z dziećmi” – MOPS w Gdańsku
 • Styczeń 2005 – grudzień 2005 – „Schronisko dla bezdomnych kobiet z dziećmi” – MOPS w Gdańsku
 • Październik 2004 – „Mój własny kąt – utworzenie dwóch mieszkań treningowych” - Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Październik 2004 – „Bezpieczna Przystań” – Urząd Miejski w Gdańsku
 

Pokaż co lubisz!

Facebook:
Twitter:
Google+:
Nasza Klasa:
Zamknij [X]

Wybierz formę przekazu darowizny

PayPal

Przelew Bankowy

Millennium
NRB: 86 1160 2202 0000 0000 3621 1587

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”
ul. Sucharskiego 1
80 – 601 Gdańsk

Zamknij [X]
bg