Trener - kadra projektu

Pobierz dokument jako PDF

standardy-w-pomocy

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” informuje, że w ramach  realizowanego przez Gdańskie Partnerstwo Lokalne projektu 1.18. „Tworzenie  i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet zatrudnienie i integracja społeczna pt. „Bezdomność, do widzenia” ogłasza nabór na trenera terapii krótkoterminowej BSFT dla kadry projektu na podstawie umowy cywilno-prawnej/usługi


Realizacja Pilotażowego wdrożenia nastąpi w ramach Gdańskiego Partnerstwa Lokalnego, które tworzą trzy instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (lider) oraz Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” i Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. W ramach Pilotażowego wdrożenia Partnerstwo zamierza przetestować standard pracy socjalnej, standard mieszkalnictwa i pomocy doraźnej oraz standard partnerstwa lokalnego.
W ramach testowania standardu pracy socjalnej 30 środowisk rodzinnych, w tym 10 środowisk rodzinnych wieloosobowych oraz 20 środowisk rodzinnych jednoosobowych.  W ramach projektu narzędziem BSFT zostanie objęta i kadra projektu, a w szczególności asystenci co gwarantuje dotarcie do zasobów beneficjenta oraz maksymalizację ich wykorzystania w budowaniu strategii budowania rozwiązań. Minimalizuje także ryzyko wypalenia zawodowego, na które asystenci są szczególnie narażeni.

 1. Zadania do realizacji:
  • Przeprowadzenie szkolenia grupy kadry projektu w wymiarze 16 godzin mające na celu wyposażenie kadry projektu w narzędzia bazujące na BSFT oraz przeprowadzenie treningu integracyjnego dla beneficjentów projektu w wymiarze 16 godzin.
 2. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe
  • posiadanie certyfikatu terapeuty BSFT
  • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, szkoleniowej i trenerskiej BSFT
 3. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie w pracy na rzecz osób bezdomnych,
  • biegłość w korzystaniu z metody BSFT
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, zaangażowanie
 4. Realizacja zadania:
  • Wrzesień 2012 - lipiec 2013
  • Miejsce pracy – Gdańsk
 5. Wymagane dokumenty:
  • Oferta na realizację zadania bądź CV wraz z listem motywacyjnym
  • Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej 
  • Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”  w związku z ubieganiem się o stanowisko trenera BSFT kadry projektu w pilotażowym wdrażaniu standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowaniu Modelu GSWB „Bezdomność, do widzenia”.

Ofertę należy wysyłać do dnia 12.09.2012, godzina 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem w tytule maila „Trener BSFT kadry projektu Pilotażowego wdrożenia standardów – Bezdomność, do widzenia”.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą 
e-mailową o dalszych etapach procesu rekrutacji.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logo-kapital-ludzki

Pokaż co lubisz!

Facebook:
Twitter:
Google+:
Nasza Klasa:
Zamknij [X]

Wybierz formę przekazu darowizny

PayPal

Przelew Bankowy

Millennium
NRB: 86 1160 2202 0000 0000 3621 1587

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”
ul. Sucharskiego 1
80 – 601 Gdańsk

Zamknij [X]
bg