Nabór na asystenta

Pobierz dokument jako PDF

standardy-w-pomocy

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” informuje, że w ramach  realizowanego przez Gdańskie Partnerstwo Lokalne projektu 1.18. „Tworzenie  i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet zatrudnienie i integracja społeczna pt. „Bezdomność, do widzenia” ogłasza nabór na asystentów osoby bezdomnej na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Realizacja Pilotażowego wdrożenia nastąpi w ramach Gdańskiego Partnerstwa Lokalnego, które tworzą trzy instytucje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku (lider) oraz Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz” i Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. W ramach Pilotażowego wdrożenia Partnerstwo zamierza przetestować standard pracy socjalnej, standard mieszkalnictwa i pomocy doraźnej oraz standard partnerstwa lokalnego.
W ramach testowania standardu pracy socjalnej 30 środowisk rodzinnych, w tym 10 środowisk rodzinnych wieloosobowych oraz 20 środowisk rodzinnych jednoosobowych zostanie objętych wsparciem asystenta. Równocześnie w 20 mieszkaniach wspieranych, w których będą przebywać Beneficjenci zostanie przetestowany standard mieszkalnictwa i pomocy doraźnej.
Asystent osoby bezdomnej będzie odpowiadać za świadczenie zindywidualizowanej formy kompleksowego wsparcia osobom bezdomnym w otrzymaniu i utrzymaniu stanu samodzielności w trakcie realizacji Pilotażowego wdrożenia.

 1. Zadania do realizacji:
  1. towarzyszenie i motywowanie osoby bezdomnej do podjęcia działań nakierowanych na aktywizację społeczną i zawodową;
  2. przygotowywanie wspólnie z pracownikiem socjalnym Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności; współpraca z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
  3. współpraca z pracownikiem socjalnym;
  4. realizacja założeń projektu;
  5. dokumentowanie prowadzonych działań.
 2. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe (pedagog, psycholog, pracownik socjalny)
  2. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie w pracy na rzecz osób bezdomnych,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, sumienność, zaangażowanie
 4. Realizacja zadania:
  1. Od 20.08. 2012 r. do 31 sierpnia 2013r., (40 h/tygodniowo) Zawarcie umowy z asystentem oraz realizacja Pilotażowego wdrożenia są uzależnione od podpisania umowy na wykonanie pilotażowego wdrożenia
z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
  2. Miejsce pracy – Gdańsk
 5. Wymagane dokumenty:
  1. CV,
  2. List motywacyjny,
  3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej 
(do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
  4. Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”  w związku z ubieganiem się o stanowisko asystenta osoby bezdomnej w pilotażowym wdrażaniu standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowaniu Modelu GSWB „Bezdomność, do widzenia”.

Dokumenty należy wysyłać do dnia 16.08.2012, godzina 15:00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Ofertę należy opatrzyć dopiskiem w tytule maila „Asystent Pilotażowego wdrożenia standardów – Bezdomność, do widzenia”.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą 
e-mailową o dalszych etapach procesu rekrutacji.

Pokaż co lubisz!

Facebook:
Twitter:
Google+:
Nasza Klasa:
Zamknij [X]

Wybierz formę przekazu darowizny

PayPal

Przelew Bankowy

Millennium
NRB: 86 1160 2202 0000 0000 3621 1587

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”
ul. Sucharskiego 1
80 – 601 Gdańsk

Zamknij [X]
bg