Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

  1. Zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, noclegowni, hoteli dziennego pobytu, świetlic socjoterapeutycznych, lokali socjalnych, mieszkań treningowych i innych placówek pomocy potrzebującym.
  2. Udzielanie pomocy socjalnej
  3. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna dla rodzinnego
  4. Prowadzenie różnych form terapii indywidualnej i grupowej
  5. Psychoedukacja
  6. Poradnictwo zawodowe
  7. Tworzenie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
  8. Udzielanie pomocy prawnej, a zwłaszcza wspieranie bezdomnych i ofiar przemocy w obronie przysługujących im prawidłowe
  9. Prowadzenie działalności edukacyjnej
  10. Prowadzenie działalności wydawniczej

Pokaż co lubisz!

Facebook:
Twitter:
Google+:
Nasza Klasa:
Zamknij [X]

Wybierz formę przekazu darowizny

PayPal

Przelew Bankowy

Millennium
NRB: 86 1160 2202 0000 0000 3621 1587

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”
ul. Sucharskiego 1
80 – 601 Gdańsk

Zamknij [X]
bg