Zmiana w kwalifikowaniu osób potrzebujących

Od 01.01.2017r. wprowadzono zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu. Podwyższone kwoty wynosić będą 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy

DODATKOWE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE NA OSOBĘ NA CAŁY PODPROGRAM 2016

  • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,40 kg
  • pasztet wieprzowy – 0,16 kg
  • mielonka wieprzowa – 0.3 kg

Pokaż co lubisz!

Facebook:
Twitter:
Google+:
Nasza Klasa:
Zamknij [X]

Wybierz formę przekazu darowizny

PayPal

Przelew Bankowy

Millennium
NRB: 86 1160 2202 0000 0000 3621 1587

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”
ul. Sucharskiego 1
80 – 601 Gdańsk

Zamknij [X]
bg