Stowarzyszenie Opiekuńczo - Resocjalizacyjne "Prometeusz" Gdańsk

  • swietlica-malowanie-rysunki
  • swietlica-zabawa
  • kolorowanie-rysunkow
  • tworzenie-kartek-pocztowych

Zrzeszyliśmy się, by pomagać osobom wykluczonym społecznie, a zwłaszcza bezdomnym matkom oraz ich dzieciom. Oferujemy swoją pomoc nie tylko kobietom z terenu Gdańska ale również całego Trójmiasta i województwa pomorskiego. Tak, jak mityczny Prometeusz, chcemy rozpalać w ich sercach światło nadziei i wiary, które pozwoli znaleźć drogę do zmiany, wziąć odpowiedzialność za własne życie, usamodzielnić się i „zbudować” swój własny dom na stabilnych fundamentach.

Pracownicy, Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia "Prometeusz"

Formy działalności

W ramach podejmowanych działań na terenie placówki Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz” w Gdańsku, świadczymy m.in. usługi psychologiczne, pedagogiczne, których celem jest udzielanie wsparcia, diagnozowanie, opiniowanie, motywowanie mieszkanek do podejmowania działań mających na celu wyjście z trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie i pomaganie w nabywaniu pożądanych kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, udzielanie wsparcia w zakresie rozwoju zasobów wewnętrznych mieszkanek, aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkanek; wsparcie rozwoju psychospołecznego dzieci; praca z osobami uzależnionymi, z ofiarami przemocy nad niwelacją skutków przemocy, uzależnienia, współuzależnienia oraz wzmocnienie w zakresie nabywania pożądanych zachowań i kompetencji.

Aktualnie w ramach schronienia prowadzone są:

  • zajęcia profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  • terapia zajęciowa
  • zajęcia kulinarne
  • hortiterapia
  • szkoła dla rodzica
  • grupa wsparcia

Pokaż co lubisz!

Facebook:
Twitter:
Google+:
Nasza Klasa:
Zamknij [X]

Wybierz formę przekazu darowizny

PayPal

Przelew Bankowy

Millennium
NRB: 86 1160 2202 0000 0000 3621 1587

Stowarzyszenie Opiekuńczo – Resocjalizacyjne „Prometeusz”
ul. Sucharskiego 1
80 – 601 Gdańsk

Zamknij [X]
bg